(стихи С.Есенина)

  • стихи С.Есенина я б навеки пошел за тобой